singers - مطالب هفته دوم آبان 1391
singers


 متن اهنگ what the hell

You say that I’m messing with your head (yeah, yeah, yeah, yeah)

تو می گی من افکارتو بهم می ریزم؟

All ’cause I was making out with your friend (yeah, yeah, yeah, yeah)

فقط به خاطر اینکه من با دوستت بودم؟

Love hurts whether it’s right or wrong (yeah, yeah, yeah, yeah)

عشق به ادم صدمه می زنه چه واقعیش چه عشق الکی

I can’t stop ’cause I’m having too much time (yeah, yeah, yeah, yeah)

من نمی تونم ادامه ندم چون زمان زیادی رو(سر این موضوع) گذاشتم

You’re on your knee

تو سرتو رو زانو هات گذاشتی

Begging please

خواهش می کنی و می گی:لطفا

Stay with me

با من بمون

But honestly

اما صادقانه بگم

I just need to be a little crazy

من به یه خورده دیوونگی نیاز دارم

All my live I’ve been good but now, I’m thinking what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…فکر می کنم چه جهنمیه

All I want is to mess around and I don’t really care about.

همه ی چیزی که الان می خوام اینه فقط همه جا رو به هم بریزم و به چیزی اهمیت ندم

If you love me, if you hate me, you can’t save me, baby, baby

چه دوستم داشته باشی.چه ازم متنفر باشی نمی تونی نجاتم بدی عزیزم

All my live I’ve been good but now, whoa, what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…لعنتی

What… what… what… What the hell?

چی…چی…چی…چه جهنمی؟

So what if I go out on a million dates (yeah, yeah, yeah, yeah)

پس چی میشه اگه برم بیرون و یه میلیون قرار با(پسرا) داشته باشم

You never call or listen to me anyway (yeah, yeah, yeah, yeah)

اون وقت تو هیچوقت بهم زنگ نمیزنی و به حرفام گوش نمی کنی

I rather rage than sit around and wait all day (yeah, yeah, yeah, yeah)

من دیوونگی رو به نشستن و منتظر موندن ترجیح می دم

Don’t get me wrong. I just need some time to play-ay (yeah, yeah, yeah, yeah)

برداشت بد نکن فقط یه زمان واسه بازی کردن می خوام

You’re on your knees

تو سرتو رو زانو هات گذاشتی

Begging please

خواهش می کنی و می گی:لطفا

Stay with me

با من بمون

But honestly

اما صادقانه بگم

I just need to be a little crazy

من به یه خورده دیوونگی نیاز دارم

All my live I’ve been good but now, I’m thinking what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…فکر می کنم چه جهنمیه

All I want is to mess around and I don’t really care about.

همه ی چیزی که الان می خوام اینه فقط همه جا رو به هم بریزم و به چیزی اهمیت ندم

If you love me, if you hate me

چه دوستم داشته باشی.چه ازم متنفر باشی

You can save me, baby, baby

می تونی نجاتم بدی عزیزم

All my live I’ve been good but now, whoa, what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…لعنتی

La la la la la la la la… Woah… Woah… La la la la la la la la… Woah… Woah…

You say that I’m messing with your head

تو می گی من افکارتو بهم می ریزم؟

Boy, I like messing in your bed

این سه تا جمله ترجمه نمیشه

Yeah, I am messing with your head When I’m messing with you in bed

من همش دلم برات تنگ میشه وقتی من توی تختم هستم

All my live I’ve been good but now, I’m thinking what the hell. (what the hell)

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…فکر می کنم چه جهنمیه

All I want is to mess around and I don’t really care about. (I don’t care about)

همه ی چیزی که الان می خوام اینه فقط همه جا رو به هم بریزم و به چیزی اهمیت ندم

All my live I’ve been good but now, I’m thinking what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…لعنتی

All I want is to mess around and I don’t really care about. (if you love me)

همه ی چیزی که الان می خوام اینه فقط همه جا رو به هم بریزم و به این اهمیت ندم(که ته منو دوست داری یا نه؟)و

If you love me (no), if you hate me (no)

تو منو دوست داری؟(نه)تو از من متنفری؟(نه)و

You can save me, baby, baby (if you love me)

اگه دوستم داشته باشی می تونی نجاتم بدی عزیزم

All my live I’ve been good but now, whoa, what the hell.

زندگیم تا حالا خوب بود اما حالا…فکر می کنم چه جهنمیه
[ یکشنبه 14 آبان 1391 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ evaa ] نظرات

Adele - Someone Like You


I heard that you settled down
That you found a girl and you're married now.
I heard that your dreams came true.
Guess she gave you things I didn't give to you.

Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light.

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over.

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,"
Yeah.

You know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze
Bound by the surprise of our glory days

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it.
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me it isn't over.

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
They are memories made.
Who would have known how bittersweet this would taste?

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead."

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead." 


شنیده ام که مشکلت حل شده

دختری پیدا کرده ای و می خواهی ازدواج کنی

شنیده ام که رویاهایت دارند به حقیقت می پیوندند

حدس میزنم او چیزهایی را به تو داده، که من به تو ندادم 


هی! دوست قدیمی! چرا این قدر خجالت زده ای؟

دوست ندارم عقب نشینی کنی و از نور پنهان شوی


من از این غم ناخوانده نفرت دارم

اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم

در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود

که این برای من تمام شده نیست


اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد

و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم

خواهش می کنم مرا فراموش نکن

من هم به یاد می آورم که گفتی

عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند

آری


تو می دانی که زمان چگونه پرواز می کند

تنها دیروز، زمان زندگی ما بود

متولد و مطرح شدیم

در ابهامی تابستانی

با شگفت، از روزهای با شکوهمان، محدود می شویممن از این غم ناخوانده نفرت دارم

اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم

در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود

که این برای من تمام شده نیست


اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد

و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم

خواهش می کنم مرا فراموش نکن

من هم به یاد می آورم که گفتی

عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند


مقایسه ای در کار نیست

نگرانی و مراقبتی در کار نیست

تاسفات و اشتباهات،

این ها خاطراتی هستند که ساخته شدند

چه کسی می داند که تلخ و شیرین این جهان چگونه امتحان می شود


اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد

و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم

خواهش می کنم مرا فراموش نکن

من هم به یاد می آورم که گفتی

عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزنداشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد

و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم

خواهش می کنم مرا فراموش نکن

من هم به یاد می آورم که گفتی

عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند

عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند


Translated To Persian By EVAA


[ یکشنبه 14 آبان 1391 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ evaa ] نظرات

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه 14 آبان 1391 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ evaa ] نظرات


ادامه مطلب
[ یکشنبه 14 آبان 1391 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ evaa ] نظراتJiRaS tHeMe