خداحافظ، عزیزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هیچ چیزی نگو و فقط ناپدید شو

عزیزم خداحافظ، خداحافظ

اسم من سوزی نیست

وقتی تو به صدا کردن من به اسم سوزی « کره ای ها(ز) ندارن به همین خاطر اشتباهی سوجی تلفظ میکنه » ادامه دادی

باید اون موقع میدونستم

نمیدونم چرا حتی سعی کردم بهت اعتماد کنم

من میدونم تو چه نوع ادمی هستی

گریه نکن

من همه چیزت رو بهت پس دادم

حالا تظاهر کردن رو بس کن

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هیچ چیزی نگو و فقط ناپدید شو

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر میکنم که زمان خوبی رو گذروندم

پس اینجا و از الان به بعد شو تو تموم میشه

عزیزم خداحافظ، خداحافظ

وقتی همه ی دوستهام سعی کردن من رو متوقف کنن

باید بهشون گوش میکردم

چرا نمیدونستم که چشمهای تو صادق نیستن؟

مهارت های شگفت انگیز بازیگری تو) خیلی سوپرایزکننده هستن)

اینقدر شگفت انگیز بودن که آخرش) من رو به گریه انداختن)

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هیچ چیزی نگو و فقط ناپدید شو

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر میکنم که زمان خوبی رو گذروندم

پس اینجا و از الان به بعد شو تو تموم میشه

عزیزم خداحافظ، خداحافظ

تو چطوری من رو متقاعد کردی

بدون هیچ نشونه ای از مرموز بودن

مثل یک مار بزرگ بی صدا که به ارومی حرکت میکنه

من یه شوی عالی رو نگاه کردم

حدس میزنم که بلیط مجانی و صندلی خوبی داشتم ولی نه

حالا دیگه خداحافظ

مهارت های شگفت انگیز بازیگری تو) خیلی سوپرایزکننده هستن)

اینقدر شگفت انگیز بودن که آخرش) من رو به گریه انداختن)

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هیچ چیزی نگو و فقط ناپدید شو

خداحافظ، عزیزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر میکنم که زمان خوبی رو گذروندم

پس از الان به بعد شو تو تموم میشه

عزیزم خداحافظ، خداحافظ