تبلیغات
singers - ترجمه ی اهنگ هایss501
singersدوستان این پست با پست پایینی فرق میکنه

اون اهنگ هایی است که همگی با هم خوندن

ولی اینجا از هر کدوم یک معنی اهنگ ذاشتم

که باید برین ادامه ی مطلب
.not alone

این حالت خسته در چشمان تو در من باقی میمونه
به جز نفست ، نه میتونم عکستو ببینم و نه میتونم نگه دارمت
الان بیشتر خسته ام ، وایستا، وایستا، وایستا
 
از همه چیز بیا بیرون، قدم به قدم به قدم
اگرچه هیچ برگشتی نیست، وحتی  تمام شدنش باعث اشک ها میشه
 
پس میتونم باور کنم که من تنها نیستم
الان تنها نیستم، دیگه ناراحت نیستم
و میتونم احساس کنم که تنها نیستم
قطعا تنها نیستم، دیگه خسته نخواهم شد
 
الان دوباره غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
حتی اگه زمان بیشتری بگذره من تنها نیستم
به خاطر تو تنها هستم، پس میتوانم باور کنم
 
هرچقدر که زمان میگذره، خاطرات تو بیشتر در ذهنم میمونه
هنوز با همون آثار زندگی میکنم حتی اگر از اونها متنفر باشم.
 
زمان به تدریج میگذره میشه وایستا وایستا وایستا
ازش دوباره بیا بیرون قدم به قدم به قدم
اگرچه هیچ برگشتی نیست، وحتی  تمام شدنش باعث اشک ها میشه
 
پس میتونم باور کنم که من تنها نیستم
الان تنها نیستم، دیگه ناراحت نیستم
و میتونم احساس کنم که تنها نیستم
قطعا تنها نیستم، دیگه خسته نخواهم شد
الان دوباره غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
حتی اگه زمان بیشتری بگذره من تنها نیستم
به خاطر تو تنها هستم، پس میتوانم باور کنم
 
در این شب تیره حتی نمی تونم نفس بکشم
دوباره به خاطر تو نمیترسم
 
پس میتونم باور کنم که من تنها نیستم
الان تنها نیستم، دیگه ناراحت نیستم
و میتونم احساس کنم که تنها نیستم
قطعا تنها نیستم، دیگه خسته نخواهم شد
 
الان دوباره غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
غمگینم، غمگینم، غمگینم، نه! نه! نه!  نه ...
حتی اگه همه چیز از بین بره من تنها نیستم
فقط تو به تنهایی کافی هستی ، من تنها نیستم

تو تنها نیستی


2.long night

Girl, what are you doing now?
girl ki mi wa yi ma na yi o xi de ru da lo o ka
دختر ، الان داری چیكار میكنی ؟

Call, at midnight oh baby,
call ko n na ma yo ma ni oh!baby!
... دختر ، نیمه شبه اوه عزیزم

can't...
na me sa…
... نمیتونم

I can't erase your eyes n smile from my sight
me to ji te mo ki mi no hi to ni ga ho ho e ni ga
 نمیتونم چشمهات و لبخندت رو از خاطرم پاك كنم

even if I close my eyes.
u ka n de ki e na yi
حتی اگه چشم هام رو ببندم

I'd thought you are a just friend.
to mo da qi da to o mo o te yi ta ke le do
من فكر میكردم تو فقط یه دوست هستی

But I wanna fly over this distance.
ko no kio li ko e ta yi
اما دلم میخواد از این سرنوشت فرار كنم

I wanna see you so much now.
a yi ta yi kon na ni yi ma
حال واقعاً دلم میخواد تو رو ببینم

I can't sleep cause I love you.. Painful...
ki mi ga su ki de re ru re na yi
... نمیتونم بخوابم چون عاشقتم ... دردناكه

My love for you is like a continued rain. Long Night
se zu na yi a me no yo o ni ki mi e no o mo yi o ku yi zu zu ku long night
عشق من به تو مثل بارونیه كه تمام طول شب ادامه داره

Girl, how to say my love?
girl do o ya te o mo yi o zu ta e yo o ka?
دختر ، چی میخوای بگی عشق من ؟

Call, casually? oh baby,
girl sa ni ge na ku na n te baby
دختر ، این تصادفیه ؟ اوه عزیزم

I can't.
mu li sa
نمیدونم
I wanna hog ur heart and your temp with my hands.
te o ba xi te ki mi no ko ko ro o mu ku mo ni o hi du ni ji me xi ta yi!
دلم میخواد قلب و وجودت رو با دست هام بدزدم

I shoot out without having an umbrella.can't to endure anymore.
ka za mo mu ta zu ni to bi da xi te yu ku yo mo o ga ma de gi na yi!
بدون داشتن چتر از خونه بیرون میرم . نمیتونم بیشتر از این تحمل كنم

I wanna see u so much now.
a yi ta yi ko n na ni yi ma
حال واقعاً دلم میخواد تو رو ببینم

I can't sleep cause I love you..
ki mi ga su ki de re ru re na yi xi me ta yi
... نمیتونم بخوابم چون عاشقت هستم

I wanna understand about you.
xi ni ta yi!ki mi no ko to o
دلم میخواد همه چیز رو درباره ات بدونم

I wanna hold you in my arms.Long Night
ko no yo o te ni ba ki xi me ta yi long night
دلم میخواد تمام طول شب تو رو بین بازوانم نگه دارم

Every day, every night, always...
everyday everynight yi zu da a te
... هر روز ، هر شب ، همیشه

I'll make you smiling
ki mi o ne ga o ni su su ru ka la!
كاری میكنم لبخند بزنی

Every day, every night, always...
everyday everynight yi zu da a de
... هر روز ، هر شب ، همیشه

So I'd stay beside you
so ba ni ta yi yeah
همیشه كنارت خواهم موند

 Rap

How do you think about me?
ki mi wa bo ku no ko to do o o mo o te yi ru no?
درباره ی من چی فكر میكنی ؟

Just passing time frustrating...
mo do ka xi yi ji gan da ke su gi ru da ke
... فقط یه گذشته ی بیهوده

I wanna see you now
a yi ta yi ki mi ni yi ma——
حالا دلم میخواد تو رو ببینم

I wanna see u so much now.
a yi ta yi kon da ni yi ma?
حالا واقعاً دلم میخواد تو رو ببینم

I can't sleep cause I love you.. Unbearable.
ki mi ga su ki de re ru re na yi ... ya ma na yi
نمیتونم بخوابم چون عاشقت هستم ... غیر قابل تحمله

Sound of rain is beating my heart.long night
a me no bo to ga bo ku no u re ru bo da ki zu zu ke ru long night
تمام طول شب صدای بارش بارون قلبم رو به تپش میندازه

Every day, every night,always...
everynight yi zu da a te
... هر روز ، هر شب ، همیشه

I will keep staring you
ki mi o mi zu me zu zu ke ru ka la
تو رو مثل یه ستاره نگه خواهم داشت

Every day, every night,always...
everyday everynight yi zu da a te
... هر روز ، هر شب ، همیشه

So I'd stay beside you
so ba ni ta yi yeah
همیشه كنارت خواهم موند


3.please


هی آره
من مست بودم به خاطر همین گریه کردم
 جلوی خونه تو منتظر بودم
با چراغ خاموش وارد خونه تو شدم
تو و اون رو دیدم؛احساس خفگی کردم
نگاهتون به هم ثابت شد و شما همدیگه رو بوسیدید
تو اونو در آغوش گرفتی و خوابت برد

من واقعا از تو متنفرم
لبهامو گاز گرفتم و اشک هام رو فرو خوردم
مثل یه شخص دیوونه اونجا ایستاده بودم

برای من،هنوز فقط تو هستی
برای همیشه،تو هستی
وقتی که من تو خودم میشکنم اشک هام فرو میزیره،من فریاد میزنم
من اسمتو فریاد میزنم

من اینو درک نمیکنم،درک نمیکنم
چرا تو نمیفهمی،نمیفهمی؟
لطفا،اگه تو به اون نگاه میکنی،بهش لبخند نزن
لطفا اونو نبوس
چون تو یه متقلبی،یه دروغگویی و یه قاتلی!

عزیزم،وقتی چشم هام رو میبندم
تصور میکنم که هنوز هم کنار تو ام
نفس تو،عشق تو هنوز هم تو وجود منه
من محکم تو رو نگه میدارم طوری که نتونی فرار کنی
چون بارون میبارید جدایی رو با خودش برد
میخوام که اون خاطرات ناپدید بشن
برن تو تاریکی،یه جایی دورتر
لطفا اشکهای دردناک من رو ببر

برای من،هنوز فقط تو هستی
برای همیشه،تو هستی
وقتی که من تو خودم میشکنم اشک هام فرو میزیره،من فریاد میزنم
من اسمتو فریاد میزنم

من اینو درک نمیکنم،درک نمیکنم
چرا تو نمیفهمی،نمیفهمی؟
لطفا،اگه تو به اون نگاه میکنی،بهش لبخند نزن
لطفا اونو نبوس
چون تو یه متقلبی،یه دروغگویی و یه قاتلی

بین دود تنباکوی پخش شده
 تو دیده شدی
تو به طور عمیقی تو رنگ سفید حک شدی
نمیتونم فراموشت کنم

ای دختر

برگرد به سمت من
مثل دیوونه ها فریاد میزنم،"من فقط تو رو دوست دارم"
من اشتباه کردم که گذاشتم تو بری و ترکم کنی
با افسوس،بهت التماس میکنم
التماس میکنم

من اینو درک نمیکنم،درک نمیکنم
چرا تو نمیفهمی،نمیفهمی؟
لطفا،اونو در آغوش نگیر
لطفا اونو دوست نداشته باش
چون تو یه متقلبی،یه دروغگویی،یه قاتلی

عزیزم،من تورو میخوام
تو عشق منو بدست آوردی
و اونو کشتی دختر
تو عشق منو بدست آوردی
تو عشق منو بدست آوردی
و اونو کشتی دختر
تو عشق منو بدست آوردی
و اونو کشتی دختر

اینکارو نکن
تو عشق منو بدست آوردی
و اونو کشتی دختر
چرا قلبم داره گریه میکنه؟
ای دختر،(این) مثل اینه که تو منو کشتی
تو عشق منو بدست آوردی
و اونو کشتی دختر
عزیزم،تو اونو کشتی

لطفا منو ترک نکن..3.rainy heart

Hey You never know  This is my story vers one

هِی تو هیچ وقت نمیفهمی که این داستانه منه

비가 내리던 그 어느 날

در یه روزه بارونی

눈물을 감췄었지

اشکام رو مخفی میکنم

하늘은 날 비웃듯 비를 퍼부었어

بهشت داره روی من بارون میریزه، درست مثله اینه که مسخرم میکنه

비가 내리던 어느 날

در یه روزه بارونی

생각에 잠겼지

غرق افکارم شدم

그리운 추억에 날 떠올리며

و برای اون روزهای بیاد ماندنی مشتاقم

 

Rainy heart Rainy day  저 비를 보면

یه قلب بارونی، روزه بارونی، درحالی که به بارون نگاه میکنم

Rainy heart  나도 몰래 눈물이 흘러비가 올 때면

یه قلب بارونی، اشکا بدون اینکه بفهمم سرازیر میشن

왜 내 맘을 울리는지

چرا هر وقت بارون میباره قلبم گریه میکنه؟

Rainy heart  누군가를 그리워하다

یه قلب بارونی، من کی رو ازدست دادم؟

Rainy heart  어느 날처럼  오늘 하루도 흘러가겠지

یه قلب بارونی، امروزم مثل اون رو سپری میشه

 

비가 내리던 그 어느 날

در یه روز بارونی

나 홀로 길을 걷다

تنهایی در یه خیابون راه میرم

가슴은 날 울리듯내게 말을 했어

قلبم بهم میگه انگار داره گریه میکنه

비가 내리던 어느 날

دریه روز بارونی

생각에 잠겼지

غرق افکارم میشم

나에게 다가온 이별을Oh yeah

خداحافظی نزدیکه... اوو آره

 

Rainy heart Rainy day  저 비를 보면

یه قلب بارونی، روزه بارونی، درحالی که به بارون نگاه میکنم

Rainy heart  나도 몰래 눈물이 흘러  비가 올 때면

یه قلب بارونی، اشکا بدون اینکه بفهمم سرازیر میشن

왜 내 맘을 울리는지

چرا هر وقت بارون میباره قلبم گریه میکنه؟

Rainy heart  누군가를 그리워하다

یه قلب بارونی، من کی رو ازدست دادم؟

Rainy heart  어느 날처럼  오늘 하루도 흘러가겠지

یه قلب بارونی، امروزم مثل اون رو سپری میشه

 

I'll forget that  내맘깊이 남아있는  love is true But

من اون عشق حقیقی رو که در عمق وجودم باقی مونده رو فراموش خواهم کرد

가슴 깊이 남아like a Hurricane

ولی اون مثل یه طوفان در عمق قلبم خواهد موند

나 홀로 Drunken again

یه روز بارونی، تنهایی دارم نوشیدنی میخورم

외로운 저 비를 보며  이 노래를 듣는 다면

تنهایی به بارون نگاه میکنم، اگه به این آهنگ گوش کنم

Baby maybe I cry again

شاید بازم گریه کنم عزیزم

 

Rainy heart  지금 난 비를 맞으며

قلب بارونی، اگه الآن برم زیر بارون

Rainy heart  비와 함께 눈물이 흘러이런 날이면

قلب بارونی، باهم زیر بارون گریه میکنیم

왜 내 맘을 울리는지

در یه همچین روزی... چرا قلبم گریه میکنه؟

Rainy heart  누군가를 그리워하다

یه قلب بارونی، دلم برای کی تنگ میشه؟

Rainy heart어느날처럼  오늘 하루도 흘러가겠지

یه قلب بارونی، امروز... هم خواهد گذشت... درست مثل اون روز

 

Huh It's raining  Maybe I'm crying again

هاه، داره بارون میباره... شاید بازم گریه میکنم

Hey U hear me  My heart Rainy heart

هِی، صدامو میشنوی؟ قلب من... یه قلبه بارونیه


5.yesterday

 

I am like this because of you

من اگه این شکلیم فقط به خاطر توئه
Every day is like hell- day by day

هر روز مثل جهنمه،هر روزو هر روز
I miss you, I miss you so much

دلم برات تنگ شده، خیلی خیلی دلم برات تنگ شده ...
No matter how much I say I don't

اشکالی نداره هر چقدر من بگم نیستم نمیتونم ...
It's not working

این کارساز نیستو تاثیری نداره

(I can't stand it anymore)

من بیشتر از این نمیتونم ایستادگی کنم
Even if my life is ruined

حتی اگر زندگی من خراب شه


* Today, which is sadder than yesterday,

امروز روزیه که از دیروز خیلی خیلی غم انگیزتره
Inside of me, your place is empty

درون من جای تو خالیه
Tears blankly fall even though I desperately call you

اشک هام مستقیما" میریزن ،حتی اگر من خیلی زیاد تورو صدا بزنم...
I can't see you- I don't want to turn away forever

من نمیتونم تورو ببینم-من نمیخوام برای همیشه برم

Yesterday- nanananana

دیروووووووز
Yesterday- nanananana

دیروووووووووووز

** Please come back

خواهش میکنم برگرد
But in the end, you don't come back

اما در نهایت تو بر نمیگردی
Our love is only until yesterday

عشق ما فقط برای دیروز بود
I don't want to turn away forever

من نمیخوام برای همیشه برم...
Yesterday (life is go on)

دیروز(زندگیو به حال خودش رها کن)

I miss you, I miss you so much

دلم برات تنگ شده..خیلی خیلی دلم برات تنگ شده
Even though I try to be strong

با این حال من سعی میکنم قوی باشم

* repeat

Yesterday- nanananana
Yesterday- nanananana

** repeat

* repeat[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 09:48 ب.ظ ] [ evaa ] نظراتJiRaS tHeMe